Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van het Buurtbomen project.

Trouw Duurzame Top 100

Trouw Duurzame Top 100

Lucy Bathgate, initiatiefnemer van de Buurtbomen Kansenkaart ontving op 3 mei bericht van het dagblad Trouw dat de Buurtbomen Kansenkaart in de Trouw Duurzame 100 van Trouw staat. Inmiddels weten we dat we op de 59e plaats staan. Bij De Trouw Duurzame 100 (dit jaar de...

Lees meer
Grijs maakt plaats voor groen in de Jan van der Leestraat

Grijs maakt plaats voor groen in de Jan van der Leestraat

De Jan van der Leestraat is vergroend! De bewoners van de straat dienden samen een idee in op de Buurtbomen Kansenkaart. Na koffie met gebak voor de hele straat, plantte wethouder Rik Grashof op zaterdag 23 september samen met hen het eerste groen. Waarom werd het...

Lees meer
Geveltuintjes Bomenbuurt

Geveltuintjes Bomenbuurt

Op 28 juni tekenden wijkwethouder Yusuf Çelik en voorzitter van de wijkraad Noordhoek, Theo van Breugel, een symbolische vergroeningscheque. Wijk en gemeente werken samen aan het vergroenen van een van de meest versteende wijken van Tilburg. In reactie op een...

Lees meer
Uitleg: adoptiegroen

Uitleg: adoptiegroen

Als inwoners een stukje groen in hun staat willen beheren wordt dit geformaliseerd met een adoptiecontract. Daarin staat onder meer welke mensen voor de plantvakken zorgen en wat het gewenste onderhoudsniveau is. Maar ook wat er gebeurt als je verhuist of het groen...

Lees meer
De vorming van het project

De vorming van het project

Sinds de start van de Buurtbomen Kansenkaart werden er meer dan vierhonderd ideeën ingediend. Het is fantastisch dat een aantal ideeën al tot uitvoering is gekomen. Daarnaast heeft het project de nodige uitdagingen. Welke zijn dat en hoe wordt ermee omgegaan? Bij...

Lees meer
De oogst tot nu toe

De oogst tot nu toe

Vanaf de start op 19 januari tot 23 juni zijn er 405 groenkansen aangemeld. Het gaat in totaal om 1.527 boomkansen en 14.725 m2 overig groen. In totaal 90 verschillende personen plaatsten de aanvragen. Het bomenplantseizoen was nagenoeg voorbij toen de bulk van de...

Lees meer
Uitleg: technische check

Uitleg: technische check

Niet alle groenideeën die worden aangedragen, zijn technisch te realiseren. Dat is de reden dat de gemeente altijd eerst een technische check moet doen voordat jouw idee verder kan worden ontwikkeld. Waar let de gemeente op? Je hebt het vast wel eens meegemaakt: een...

Lees meer
Uitleg: draagvlak en eigenaarschap

Uitleg: draagvlak en eigenaarschap

Buurtbomen Kansenkaart is niet: ‘Ik roep en de gemeente levert’. Het groenidee voor jouw straat heeft alleen kans om goedgekeurd en gerealiseerd te worden als je medestraatbewoners het er helemaal mee eens zijn (draagvlak). Bovendien moet ander groen dan bomen door...

Lees meer
Uitleg: de status van jouw melding

Uitleg: de status van jouw melding

Jij hebt ergens in de afgelopen tijd een groenidee ingediend op de Buurtbomen Kansenkaart. Wat gebeurt daar eigenlijk mee en hoe staat het met jouw melding? Wanneer je een melding doet op de Buurtbomen Kansenkaart [https://buurtbomen.nu/basiskaart/] worden achter de...

Lees meer
Het eerste groen slingert al omhoog in de Bomenbuurt

Het eerste groen slingert al omhoog in de Bomenbuurt

Al sinds 2018 wordt er door de bewoners van de wijk Noordhoek gepraat over de toekomst van de wijk. Die gewenste toekomst hebben zij opgeschreven in de Pilot Omgevingsplan. Eén van de wensen is een groenere buurt. Dit hebben de vrijwilligers van de buurt ter hand...

Lees meer