Mooie toekomstperspectieven tijdens strategische sessie Buurtbomen Kansenkaart

In een strategische sessie met vertegenwoordigers van Buurtbomen Kansenkaart, Gemeente Tilburg en ContourdeTwern is afgesproken om voorlopig te blijven focussen op de huidige werkgebieden Oud-Zuid (Korvel e.o.) en Oud-Noord. Ook zetten we in op eenvoudige vergroenacties in straten waar al voldoende draagvlak is van bewoners, zodat we sneller successen kunnen laten zien. In juni starten we met het beter op elkaar afstemmen van de processen binnen de Buurtbomen Kansenkaart, gemeente en ContourdeTwern, zodat de toenemende hoeveelheid meldingen verwerkt kunnen blijven worden en de doorlooptijd van Kansenkaartideeën verkort kan worden.

Op 17 mei vond in het gebouw van Stichting Stadstuin Theresia een strategische sessie plaats waarmee Fase 2 van het Tilburgse burgerinitiatief Buurtbomen Kansenkaart werd ingeluid. De deelnemers bestonden uit vertegenwoordigers van de gemeente, ContourdeTwern (CdT), het Tilburgse Buurtbomen Kanskaartteam (BBKK) en het Vughtse ‘collegateam’, met wie inmiddels een nauwe samenwerking is ontstaan. BBKK, gemeente en CdT vormen de ‘driehoek’ die vorm en inhoud geeft aan het vervolg van BBKK in Tilburg en haar dorpskernen.

Initiatiefnemer Lucy Bathgate meldde dat de pilotfase tot overweldigende resultaten heeft geleid. De eerste 34 bomen zijn al geplant in het buitengebied van Udenhout en in de Tilburgse binnenstad wordt er samen met bewoners en gemeente hard gewerkt aan de concretisering van plannen in de Trouwlaan, de Jan van der Leestraat en de Goudenregenstraat. Daarnaast is er een groots plan in ontwikkeling in de Bomenbuurt (What’s in a name…) voor maar liefst 233 bomen!

Fluitiste Vera Hofman liet ons kennismaken met de schoonheid van de symbiose tussen mens en natuur. Zij speelde een duet met een grote kamerplant door gebruik te maken van ECG-apparatuur. Hiermee zijn de sapstromen van de plant om te zetten in tonen met hoge en lage frequentie (afhankelijk van de intensiteit van de sapstroom) waardoor een prachtig duet met Vera’s dwarsfluit mogelijk werd.

Lector Sociale Innovatie, Erna Hooghiemstra, deelde haar kennis over en ervaring met burgerinitiatieven. Het belang van burgerinitiatieven, de kansen en de valkuilen passeerden de revue. Volgens Erna is samenwerking van groot belang. Die komt beter van de grond als de samenwerkende partijen een ‘gemeenschappelijk verhaal’ hebben, dus waarden delen.

In een interactief deel konden alle deelnemers aan geven welke waarden zij verbinden aan het Tilburgse BBKK. Dit leverde een mooie en omvangrijke oogst op. De partners vonden elkaar op het gebied van: draagvlak voor groen in de stad, gezondheid, de relatie tussen burger en gemeente, sociale cohesie en leefomgeving.

 

Volgens wethouder Rik Grashoff is het belangrijk om de komende periode vooral in te zetten op het daadwerkelijk verwezenlijken van lopende aanmeldingen waarvoor al een aanzienlijk draagvlak in de straat of buurt is. Kleine successen. Want zien doet geloven.

Vanuit dat oogpunt beperken we ons in deze tweede fase tot het huidige werkgebied Oud-Zuid (Korvel e.o.) en Oud-Noord en geven we prioriteit aan (eenvoudige) vergroening. Grotere projecten waarin verbetering van leefomgeving gecombineerd wordt met vergroening bewaren we voor later.

In juni wordt een begin gemaakt met het verder verdiepen van de (operationele) samenwerking binnen de driehoek (BBKK – gemeente – CdT). Daarmee zorgen we er samen voor dat aanmeldingen in zomermaanden goed kunnen worden verwerkt, feitelijk doorontwikkeld en ‘realisatie-gereed’ zijn vóór het volgende plantseizoen van half november tot en met februari 2024.

 

 

Meer nieuws

Buurtbomen Planthub

Buurtbomen Planthub

We hebben bij Un Bietje Groen – aan de Koningshoeven 62 in Tilburg – ruim tweehonderdvijftig vierkante meter grond gehuurd om een eigen planthub te starten. Een planthub is een kringloop’winkel’ voor planten. We zoeken groengoed (planten, struiken of bomen) en...

Lees meer
Tips voor robuust adoptiegroen

Tips voor robuust adoptiegroen

Nu bewoners de eerste plantvakken die door de gemeente gemaakt zijn aan het vullen zijn, geven we wat tips over hoe je ervoor kunt zorgen dat de plantvakken in alle seizoenen gevuld en aantrekkelijk zijn. Daarmee voorkom je ook dat ze als hondenuitlaatplaats worden...

Lees meer
Dialoogboom Zomerstraat

Dialoogboom Zomerstraat

In het Citypark, het plein aan de Zomerstraat is de dialoogboom herplant die staat voor de ontmoeting en dialoog tussen joden en christenen. Het gaat om een “zakdoekjesboom” of vaantjesboom, de Davidia. De boom is een echte vredesboom: de zakdoekjes lijken op duiven....

Lees meer