Mooie toekomstperspectieven tijdens strategische sessie Buurtbomen Kansenkaart

In een strategische sessie met vertegenwoordigers van Buurtbomen Kansenkaart, Gemeente Tilburg en ContourdeTwern is afgesproken om voorlopig te blijven focussen op de huidige werkgebieden Oud-Zuid (Korvel e.o.) en Oud-Noord. Ook zetten we in op eenvoudige vergroenacties in straten waar al voldoende draagvlak is van bewoners, zodat we sneller successen kunnen laten zien. In juni starten we met het beter op elkaar afstemmen van de processen binnen de Buurtbomen Kansenkaart, gemeente en ContourdeTwern, zodat de toenemende hoeveelheid meldingen verwerkt kunnen blijven worden en de doorlooptijd van Kansenkaartideeën verkort kan worden.

Op 17 mei vond in het gebouw van Stichting Stadstuin Theresia een strategische sessie plaats waarmee Fase 2 van het Tilburgse burgerinitiatief Buurtbomen Kansenkaart werd ingeluid. De deelnemers bestonden uit vertegenwoordigers van de gemeente, ContourdeTwern (CdT), het Tilburgse Buurtbomen Kanskaartteam (BBKK) en het Vughtse ‘collegateam’, met wie inmiddels een nauwe samenwerking is ontstaan. BBKK, gemeente en CdT vormen de ‘driehoek’ die vorm en inhoud geeft aan het vervolg van BBKK in Tilburg en haar dorpskernen.

Initiatiefnemer Lucy Bathgate meldde dat de pilotfase tot overweldigende resultaten heeft geleid. De eerste 34 bomen zijn al geplant in het buitengebied van Udenhout en in de Tilburgse binnenstad wordt er samen met bewoners en gemeente hard gewerkt aan de concretisering van plannen in de Trouwlaan, de Jan van der Leestraat en de Goudenregenstraat. Daarnaast is er een groots plan in ontwikkeling in de Bomenbuurt (What’s in a name…) voor maar liefst 233 bomen!

Fluitiste Vera Hofman liet ons kennismaken met de schoonheid van de symbiose tussen mens en natuur. Zij speelde een duet met een grote kamerplant door gebruik te maken van ECG-apparatuur. Hiermee zijn de sapstromen van de plant om te zetten in tonen met hoge en lage frequentie (afhankelijk van de intensiteit van de sapstroom) waardoor een prachtig duet met Vera’s dwarsfluit mogelijk werd.

Lector Sociale Innovatie, Erna Hooghiemstra, deelde haar kennis over en ervaring met burgerinitiatieven. Het belang van burgerinitiatieven, de kansen en de valkuilen passeerden de revue. Volgens Erna is samenwerking van groot belang. Die komt beter van de grond als de samenwerkende partijen een ‘gemeenschappelijk verhaal’ hebben, dus waarden delen.

In een interactief deel konden alle deelnemers aan geven welke waarden zij verbinden aan het Tilburgse BBKK. Dit leverde een mooie en omvangrijke oogst op. De partners vonden elkaar op het gebied van: draagvlak voor groen in de stad, gezondheid, de relatie tussen burger en gemeente, sociale cohesie en leefomgeving.

 

Volgens wethouder Rik Grashoff is het belangrijk om de komende periode vooral in te zetten op het daadwerkelijk verwezenlijken van lopende aanmeldingen waarvoor al een aanzienlijk draagvlak in de straat of buurt is. Kleine successen. Want zien doet geloven.

Vanuit dat oogpunt beperken we ons in deze tweede fase tot het huidige werkgebied Oud-Zuid (Korvel e.o.) en Oud-Noord en geven we prioriteit aan (eenvoudige) vergroening. Grotere projecten waarin verbetering van leefomgeving gecombineerd wordt met vergroening bewaren we voor later.

In juni wordt een begin gemaakt met het verder verdiepen van de (operationele) samenwerking binnen de driehoek (BBKK – gemeente – CdT). Daarmee zorgen we er samen voor dat aanmeldingen in zomermaanden goed kunnen worden verwerkt, feitelijk doorontwikkeld en ‘realisatie-gereed’ zijn vóór het volgende plantseizoen van half november tot en met februari 2024.

 

 

Meer nieuws

Uitleg: adoptiegroen

Uitleg: adoptiegroen

Als inwoners een stukje groen in hun staat willen beheren wordt dit geformaliseerd met een adoptiecontract. Daarin staat onder meer welke mensen voor de plantvakken zorgen en wat het gewenste onderhoudsniveau is. Maar ook wat er gebeurt als je verhuist of het groen...

Lees meer
De vorming van het project

De vorming van het project

Sinds de start van de Buurtbomen Kansenkaart werden er meer dan vierhonderd ideeën ingediend. Het is fantastisch dat een aantal ideeën al tot uitvoering is gekomen. Daarnaast heeft het project de nodige uitdagingen. Welke zijn dat en hoe wordt ermee omgegaan? Bij...

Lees meer
De oogst tot nu toe

De oogst tot nu toe

Vanaf de start op 19 januari tot 23 juni zijn er 405 groenkansen aangemeld. Het gaat in totaal om 1.527 boomkansen en 14.725 m2 overig groen. In totaal 90 verschillende personen plaatsten de aanvragen. Het bomenplantseizoen was nagenoeg voorbij toen de bulk van de...

Lees meer