Buurtbomen Kansenkaart als route naar sociale blue zones

Mooi artikel in het Stadsnieuws van 13 mei 2023, geschreven door Theo van Etten.

Buurtbomen Kansenkaart als route naar sociale Blue Zones

“Versnel het planten van bomen in buurten”

Ze weet het nog precies. Zittend voor haar tent op een Noord-Hollandse camping komt ze in een split second tot inzicht: we moeten het planten van bomen versnellen willen we de hittestress een halt toeroepen. Maar hoe dan? Door de buurten erbij te betrekken natuurlijk!

‘Ze’ is Lucy Bathgate. Klimaatburgemeester van gemeente Tilburg en parkpartner van het Spoorpark op het gebied van waterhuishouding. In de groene tuin achter haar pittoreske woning in de Besterd droomt ze regelmatig over een groene stad. Om dat voor elkaar te boksen mag heel Tilburg, inclusief de dorpen en buitengebieden, mee doen. Ze heeft een plan: bewoners mogen zelf een plek aandragen waar ze meer groen willen hebben. Dat leggen we vast op een online ‘Buurtbomen Kansenkaart’.

Lucy: “De kaart heeft twee gezichten. Een publiekskant die voor iedereen zichtbaar is en een versie die de gemeente in haar systemen kan inladen. Zodat zij kunnen zien of het ook technisch mogelijk is en of er geen kabels en leidingen in de weg liggen. Daarmee is dit burgerinitiatief een aanvulling op wat de gemeente  al doet. De gemeente helpt op meerdere manieren mee om de aangedragen kansen voor bomen en ander groen  mogelijk te maken. Zo gaat de gemeente alle laanbomen plaatsen, dus de bomen die langs de straat staan. De bewoners zorgen zelf voor het draagvlak in de straat of buurt en het planten en onderhouden van de plantvakken.

“De buurt is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud”

Onderhoud doe je zelf

Dit jaar worden de eerste buurtinitiatieven in praktijk gebracht en wel in de pilotwijken Korvel en Oud-Noord. Lucy werd overladen met verzoeken, variërend van handgeschreven notities tot nagenoeg volledig uitgewerkte plannen. “In de Trouwlaan starten we binnenkort met de aanleg van plantvakken, half november worden daar ook bomen geplant. We hebben voor deze beide pilotwijken gekozen omdat hier veel eigenaarschap blijkt te bestaan. Want let wel: met alleen bomen en struiken plaatsen ben je er niet. De buurt is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Daartoe sluit ze een adoptiecontract met de gemeente Tilburg.”

Eerder dit voorjaar al werden er twee ‘bedankbomen’ in de Mandelahof geplaatst en ook de Quirijnstokstraat kreeg er 34 bomen bij. Lucy wijst op een buurtproject in de Thomas van Acquinostraat: “Daar heeft de gemeente in samenwerking met bewoners het voor elkaar gekregen om de hele straat om te toveren tot een groene, autovrije buurt met wadi’s, bruggetjes en speelplekken. Maar ook in de Bomenbuurt gebeuren mooie dingen. Los van dit project werken bewoners aan een eigen wijkvisie. Een grote meerderheid van de bewoners staat achter vergroening en helpt mee met inventariseren. Het gaat om ruim tweehonderd geveltuintjes, veel lantaarngroen en maar liefst om 233 boomkansen. Het is dan ook een project voor de hele wijk. Het plan is dat een buurtbeheer groep het groen adopteert voor de hele Bomenbuurt. Dat is heel sterk.”

Social Blue Zones

Apetrots is Lucy inmiddels omdat de Buurtbomen Kansenkaart is genomineerd voor de Duurzame Top 100 van Nederland, een wedstrijd in het kader van impact op het gebied van duurzaamheid. “Dat is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Ik hoop dat dit idee vaste voet aan de grond krijgt en dat er eindelijk sociale ‘Blue Zones’ ontstaan. Dat zijn klimaatvriendelijke buurten waar mensen sociaal en duurzaam wonen. Met aandacht voor hergebruik, energiebesparing en een aangename groene en koele leefomgeving dicht bij huis. Dit alles op initiatief en met inzet van bewoners zelf.”

.

Meer nieuws

Uitleg: adoptiegroen

Uitleg: adoptiegroen

Als inwoners een stukje groen in hun staat willen beheren wordt dit geformaliseerd met een adoptiecontract. Daarin staat onder meer welke mensen voor de plantvakken zorgen en wat het gewenste onderhoudsniveau is. Maar ook wat er gebeurt als je verhuist of het groen...

Lees meer
De vorming van het project

De vorming van het project

Sinds de start van de Buurtbomen Kansenkaart werden er meer dan vierhonderd ideeën ingediend. Het is fantastisch dat een aantal ideeën al tot uitvoering is gekomen. Daarnaast heeft het project de nodige uitdagingen. Welke zijn dat en hoe wordt ermee omgegaan? Bij...

Lees meer
De oogst tot nu toe

De oogst tot nu toe

Vanaf de start op 19 januari tot 23 juni zijn er 405 groenkansen aangemeld. Het gaat in totaal om 1.527 boomkansen en 14.725 m2 overig groen. In totaal 90 verschillende personen plaatsten de aanvragen. Het bomenplantseizoen was nagenoeg voorbij toen de bulk van de...

Lees meer